A Maroshévízi Református Egyházközségben 2019. július. 6-7-én  gyülekezeti napokra került sor . A szombati nap eseményei a helybéli lelkipásztor nyitó ahítatával indultak, melyen Pál apostolnak a Rómabeliekhez írt levele 5. részének 1. verse alapján  az erősek és gyengék egy közösségen belüli, egymás iránti felelősségére hívta fel a figyelmet. Ezt követte a Szászrégenből érkező Sófár keresztyén zenekar által vezetett dicsőítés.

A következő programpontot a csapatversenyek jelentették, ahol a gyülekezet különböző korosztályaiból összeállt csapatok ügyességi próbákon, és a gyülekezet történetét érintő helytörténeti kérdésekben mérhették össze tudásukat.

A lelki táplálék mellett a Maroshévízi Református Nőszövetség tajgai áltak készített birka gulyás, és kürtöskalács várta a résztvevőket. A helybéli asszonyok ugyanakkor sütiverseny keretében versenghettek. A nagyérdemű zsűri, melyet az IKE csoport tagjai alkottak, külalak, állag és ízvilág alapján Coman Edit nőtestvérünk süteményét ítélte a legjobbnak.

A szombati nap végén, a spontán módon összeállt, száraz hangszereken játszó zenekar kísérete mellett nótaestre került sor.

Vasárnap a 124 éve felépült, és az elmúlt időszakban megújult templomunkért adtunk hálát. Isten ígéjét Főtiszteletű Kató Béla az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke hirdette. Elmondta, hogy míg Európa más országaiban templomokat bontanak le, vagy múzeumként használnak, addig itt Erdélyben különösen fontos, hogy a templomok az eredeti feladatukat töltsék be, vagyis az igehirdetés helyei kell hogy legyenek, illetve a gyülekezeti élet mindennapi életének a színterei.

Az ünnepi istentisztelet után Nagytiszteletű Veress Róbert a Görgényi Református Egyházmegye esperese, Dézsi Zoltán az Erdélyi Református Egyházkerület főgondnoka köszöntötte a jelenlévőket. Ezt követte a helybéli lelkipásztor Madaras Mihály Attila templomfelújjítást ismertető beszámolója. Majd  Magyarország kormánya nevében Brendus Réka miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának főosztályvezetője is köszöntötte az ünneplő gyülekezetet. A köszöntéseket Bende Sándor parlamenti képviselő, aki egyben a gyülekezet gondnoka zárta aki, megköszönte mindenkinek a támogatást a gyülekezet nevében.

Hálaadó istentiszteletünket gyülekezetünk kórusa és a Flautino kamara együttes előadása zárta. Azért, hogy a kamaraegyüttes meghivhattuk, illetve, hogy egyáltalán ez a kétnapos rendezvény létrejöhetett, Hargita Megye Tanácsának  kell köszönetet mondanunk akik, pályázati finanszirozás által támogatták mindezt.      Madaras Melinda

 

 

Olvasd elsőnek friss híreinket RSS csatornánk vagy hírlevelünk segítségével!

Véleményed számít!