'19 okt
21

Maroshévízi Magyar Művelődési Napok

     Október 17 és 20 között zajlottak le az idei Maroshévízi Magyar Művelődési Napok.

Első nap az egyházé és a kultúráé volt. 17 órakor a helyi római katolikus templomban, ökumenikus igeliturgiára került sor melyet Madaras Mihály Attila tiszteletes úr és László Áron plébános úr végeztek, ezt követően Mihály Zoltán kitűnő orgona koncertjét hallgathatták meg a jelenlevők. Este pedig az Osonó Színházműhely előadása,Ahogyan a víz tükrözi az arcot” című előadása zárta a megnyitó napot.

Az ünnepség második napja, október 18-a a helyi magyar iskola napja volt. Már kora reggel a Kemény János Gimnáziumban, különböző tevékenységek zajlottak le a „Napsugár” Napközi létrejöttének a tiszteletére. 11 órakor megkezdődött a napközi hivatalos átadási ünnepsége. Bende Sándor országgyűlési képviselő, Marton Adél, Görbe Péter volt fűtanfelügyelő, Siklódi Burus Botond a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség elnöke, Barti Tihamér a Hargita Megyei Tanács alelnöke és más meghívottak jelenlétében. Deme Gabriella igazgató nő elmondta, hogy a létesítmény nevét Siklodi Burus Botond elnök úrnak köszönhető, hisz tőle kérdezte meg, hogy milyen nevet lehetne adni, mire az elnök úr rövid gondolkodás után a Napsugár nevet mondta. Bende Sándor párhuzamot mutatott be, a nagy különbségekről, az ezelőtt 40 évi maroshévízi óvodáról és a mostaniról. Ugyanakkor felhívja a román kormány figyelmét, vegyenek példát a magyarországi kormánytól, hogyan kell hangsúlyt fektetni a saját nemzetiségeikre, hisz a román kormány nem segíti ily mértékben a határon túli román ajkú embereket. Barti Tihamér rámutatott az óvoda jelentőségére, és azt kívánta, hogy minél előbb kelljen bővíteni az óvodát olyan sok gyerek legyen. Soós Zoltán csíkszeredai konzul beszámolt a magyar kormány támogatásairól, A hivatalos szalag vágás után a jelenlevők megtekinthették az óvodát, majd a kis ovisok ünnepi műsorénak tapsolhattak. Az eseményen jelen volt Olariu Dumitru helyi alpolgármester és Rugina Csiprian a prefektúra részéről. A hévízi magyarság részére ez a napközi otthon nagy előrelépés és remélhetőleg évről évre több kis gyerek fog a falak között tanulgatni.

A nap esti óráiban szüreti bálra került sor ahol a helyi, de nemcsak, magyarság jól érezhette magát.

    Október 19-én volt megtartva a dr. Urmánczy Nándor Emléknap. Ökumenikus igeliturgiával kezdődött a nap a római katolikus templomban, melyen Madaras Mihály Attila református tiszteletes úr és László Áron római katolikus plébános példás beszédeit hallgathatták végig a jelenlevők. Ezt követően koszorúzás zajlott le az Urmánczy család sírboltjánál. A megemlékezés koszorúit helyezték el: Németh Szilárd államtitkár úr, Albert Mátyás a Sydney főkonzul, Fráter Olivér által küldött koszorút helyezte el, továbbá koszorúztak: a Magyarország Csíkszeredai főkonzulátusa részéről Tóth László főkonzul úr, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet részéről dr. Molnár Gergely, Bende Sándor országgyűlési képviselő, Ohr Alajos Budakeszi alpolgármestere, Mezei János a Magyar Polgári Párt részéről, Albert Mátyás a Székely Nemzeti Tanács részéről, Árus Zsolt a Gyergyói Székely Tanács részéről, a gyergyói Örmény Katolikus Egyesület részéről Kulcsár László és Pál Tibor, a Földváry Károly Hagyományőrző Egyesület részéről Boér Biró Attila, a helyi RMDSz-től Bodor Attila, Madaras Mihály és dr. Hompoth György a maroshévízi református egyház részéről,  Bajkó Zsigmond a helyi Erdélyi Magyar Néppárt részéről, a Kemény János Gimnázium részéről Deme Gabriella, A Kemény János Alapítvány részéről Sajgó István és Deme Károly, A dr. Urmánczy Nándor Egyesület részéről Czirják Károly és Tóth Csaba. A nemzeti himnuszaink elhangzása után a Közösségi Házba folytatódott az esemény ahol egy Urmánczy családi foto-dokumentum vetítésre került sor. Ezt követően Németh Szilárd államtitkár úr ünnepi beszéde hangzott el, melyben az idei kitüntetettekről is rövid laudációt mondott. Evvel megkezdődött az idei Urmánczy Nándor Díjak átadása. Elsőként Albert Mátyás, Farkaslaka volt polgármestere, jelenleg megyei tanácsos, a Csíkszeredai Főkonzulátus munkatársa vehette át. A laudációt Laczkó Szentmiklósi Endre mondta el. A másik díjat dr. Edvi Péter úr kaphatta aki a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapítója és egyben elnöke is. A laudációt Bodor Attila mondta el. Ezek után elkezdődött a „Székelyföldön maradás” című vitadélután, melyet dr. Molnár Gergely vezetett és mutatott be kutatási adatokat ismertetve, melyet a Nemzetstratégiai Kutatóintézet végzett el az elmúlt években. A vita nagyon tanulmányosnak bizonyult és nagyon sok hozzászólója is volt. A nap zárójaként egy kabaréval fejeződött be melyen András Előd, aki 2015-ben megnyerte az Erdélyi Humor fesztivált, lépett fel és szórakoztatta a közönséget. A napot szebbé varázsolták a Földváry Károly Hagyományőrző Egyesület és a helyi Urmánczy János cserkészcsapat. A nap szervezői a Nemzetstratégiai Kutatóintézet és a dr. Urmánczy Nándor Egyesület voltak

   A zárónap a gasztronómiáé és a hagyományé volt. E napsütéses napon a hévízi magyarok az Urmánczy strand kertjében gyűltek össze ahol hét üstben finomabbnál finomabb ételeket főztek, de igazi profiként felléptek a borszéki Czifrasarok és a maroshévízi Csillagszem néptáncosok. Ugyanakkor meglehetett tekinteni Munzlinger Attila fénykép kiállítását is melyre eljött ő maga is, mindenik képre egy kis magyarázatot adva. Késő délután a Gyergyói Fúvós Zenekar szórakoztatta az egybegyűlteket. Majd záró ként a Nemzeti Himnuszaink eléneklésével zárultak az idei maroshévízi magyarság ünnepnap sorozatai.

Olvasd elsőnek friss híreinket RSS csatornánk vagy hírlevelünk segítségével!

Véleményed számít!