Maroshévízen is megemlékeztek a március 15-i szabadságharcokról. Az ünnepség a római katolikus templomba kezdődött 17 órakor, amikor egy szentmise vette kezdetét. Ezt követően Madaras Mihály Attila tiszteletes úr és László Áron atya rövid beszédei hangozottak el. Ez évben is a dr. Urmánczy Nándor Egyesület meghívására képviseltette magát a Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa, ez alkalommal dr. Lőrincz Aranka konzulasszony vett részt a rendezvényen és olvasta fel Orbán Viktor miniszterelnök üzenetét. Ezt követően a Kemény János Elméleti Líceum diákjainak az ünnepi műsorát láthatták a jelenlevők. A himnuszaink eléneklése után a templom udvarán levő emléktáblánál koszorúzások zajlottak le. A megemlékezés koszorúit elhelyezték: dr. Lőrincz Aranka konzul asszony, Bende Sándor országgyűlési képviselő, a helyi RMDSz részéről Bodor Attila alpolgármester és Ciontea Gombkötő Ildikó, a református egyház részéről Madaras Mihály Attila tiszteletes úr, A Kemény János „Alma Mater” részéről Mohácsek Ákos és Séra Ilona, a Maroshévízi Magyarok Egyesülete részéről Deme Károly és Benedek Botond, a Kemény János Elméleti Líceum részéről Deme Gabriella igazgató és Csűrös Emese, a dr. Urmánczy Nándor Egyesület részéről Czirják Károly.

Olvasd elsőnek friss híreinket RSS csatornánk vagy hírlevelünk segítségével!

Véleményed számít!