Március 15-én az 1848-49-es szabadságharcra emlékezünk. Nekünk, Hévízieknek is fontos ez a nap, hisz a szabadságharc alatt több alkalommal is voltak településünkön és környékén harcok, sőt több helyi lakos is részt vett a szabadság harcaiban, ugyanakkor olyan hősről is van tudomásunk, akik itt estek el a harcok alatt. Az idei ünnepi nap 17 órakor kezdődött a helyi római katolikus templomban ahol egy igeliturgiára került sor melyet László Áron atya és Madaras Mihály tiszteletes úr tartottak. Ezt követően beszédeket mondtak: Deme Gabriella a Kemény János Elméleti Líceum igazgatónője, a Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa részéről dr. Lőrincz Aranka konzul asszony olvasta fel Orbán Viktor miniszterelnök levelét, míg a Megyei Tanács részéről Barti Tihamér alelnök beszéde hangzott el. A beszédek után a Kemény János Elméleti Líceum diákjainak az ünnepi műsorát nézhették meg a jelenlevő ünneplők. A himnuszaink eléneklése után koszorúzásra került sor a templomkertben levő emlékműnél. Koszorúkat helyeztek el: a Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa részéről dr. Lőrincz Aranka konzul asszony, Barti Tihamér a Megyei Tanács alelnöke, Bende Sándor országgyűlési képviselő megbízottja, a református egyház képviselői, Bodor Attila alpolgármester, „Alma Mater” Kemény János Alapítvány képviselői, Maroshévízi Magyarok Egyesületének a vezetősége, a Kemény János Elméleti Líceum vezetősége, az Urmánczy Nándor Egyesület képviselői,

Olvasd elsőnek friss híreinket RSS csatornánk vagy hírlevelünk segítségével!

Véleményed számít!