'14 jan
20

Január 17-én Zágonyi Botond úr, Magyarország romániai nagykövete, és András Pál úr, nagykövetségi titkár, találkozott a maroshévízi magyarság egyes szervezeteinek képviselőivel: Barticel Kis Krisztián református tiszteletes, Hompoth György dr. főgondnok, Bende Sándor megyei önkormányzati képviselő, Szabó Kálmán helyi önkormányzati képviselő, Mohácsek Ákos képviselő, az Alma Mater Kemény János Egyesület elnöke, urakkal . A majd három órás találkozón a helyi magyarságot érintő kérdések majd mindegyikét felvetettük: a szórvány magyarság különleges helyzetét a mai helyi és országos viszonyok között, a magyar iskola és kollégium lehetőségeit, a Magyar Művelődési Napok májusi eseményeiről, a szegénység és munkanélküliség kérdését, a magyar politikai képviselet lehetőségeit, stb. Központi helyet kapott a tiszteletes úr tájékoztatója a magyar hősök temetőjének megvásárlási szándékáról, annak módozatáról, anyagi vetületeiről. A nagykövet úr támogatásáról biztosította a jelenlévőket a magyar állam erkölcsi és, remélhetőleg, anyagi támogatásáról. A szombati presbitériumi és a vasárnapi közgyűlés felhatalmazta a tiszteletes urat és a református egyház gondnokságát a temető és hozzá tatozó telek megvásárlására. A felhatalmazáshoz csatolták az egyházi jóváhagyásokat. Mindezekkel a biztosítékokkal felfegyverkezve, ma január 20-án megkötődött az adás-vételi szerződés a régi tulajdonosok és a református egyház között. A tulajdonjog megszerzésével elhárult minden akadály a hősök temetőjének méltó gondozása elől. Ez igen, ez derék munka volt!
Mohácsek Ákos

Olvasd elsőnek friss híreinket RSS csatornánk vagy hírlevelünk segítségével!

Véleményed számít!