Védőszentje Szt. Miklós. 1770 és 1791 között fenyőfából épült templom, a Bánffy, Bornemissza, Kemény és Teleki családok támogatása által. Az ekkori szokások szerint, amikor a földesurak templomot építettek és papot is hoztak, a jobbágyok több napot is dolgoztak nekik ingyen. Habár görög katolikus templomnak épült, itt tartották a miséket az ortodox vallásúak is. Egy 1770-ben kiadott katonai térképen a templom már fel van tüntetve. A templomot 1922 után a közeli Galócásra vitték, ma is ott található. Helyébe (kissé fennebb) 1924-26 között egy új templomot építettek, ennek a tervezésénél és félépítésénél a hévízi Molnár Ferenc építészmérnök segítségét vették igénybe. 1948-ban az állam betiltotta a görög katolikus vallás gyakorlását, és e templomot az ortodoxok vették át. Az eredeti, zsindellyel fedett fatemplom kis méretű volt, egy toronnyal, és tornáccal, és a képek szerint a máramarosi görög katolikus templomhoz hasonlított. 1896-ban az egyhaznak osszesen 100 hold erdeje volt.
1989 után újból elismerték a görög katolikus vallást, de a templom nem került vissza a görög katolikusoknak, ezert 2002 október 27.-én egy új görög katolikus templomot szenteltek fel, Vasile-Grigore-Ioan védőszentek tiszteletére.