A telket a Magyar Királyi Állam adományozta az egyháznak, de eleinte tiltakoztak a telek miatt az egyháziak, hisz szerintük az ottani talaj eléggé süppedékes és nem bírná meg a hatalmas kő templomot. 1868-ban kezdtek el az építését, de anyagi gondok miatt 1874-1896 között nem dolgoztak, így csupán 1903-ban készült el a gótikus stílusú templom, amelyet szeptember 8-án fel is szenteltek. A templom hossza 38 m, szélessége 13 m, a torony magassága 40 m. A torony alatt elhelyezték a szokásos eredeti dokumentumokat tartalmazó ládát, az építési időből származó pénzekkel együtt. Településünk legnagyobb temploma. A templomot tervezte és kivitelezte Giacomuzzi Vigilio helyi építészmérnök. 1896-ban az egyháznak összesen 150 hold erdeje volt.
Egy, a templom belsejében levő feliratból megtudjuk, hogy 184-1896 között anyagi gondok miatt, hisz az összegyűlt pénz "eltűnt", a templomot nem tudták építeni. Giacomuzzi Vigilio a templom tervrajzáért és az építésért 23.800 Ft-ot kapott. Ugyanakkor a felekezet kellett biztosítsa az építkezési fát, a pléht, a téglákat, a homokot és a cementet. A lakósoktól összegyúlt 3.000 forint a helyi Teodor Cristea birtokában volt, de ez az összeget nem akarta az egyháznak odaadni, hisz közbe görög katolikus vallásra tért. Ezért az illetőt bíróságra idézték. Cristea eladta a begyűjtött homokot és a közel 60.000 téglát is. 1880 február 2.-ára tető alá került a templom, de az említett év júniusában egy nagy szélvihar a tetőt lesöpörte, megrongálta a falakat. Mivel a munkálatok szüneteltek a falak, a szerkezet megrongálódott és egy új tervet kellett kidolgozni a továbbiakban. Így 1896 februárjára a gyergyói Kiss Sándor tervező újabb tervet dolgozott ki, mely terv szerint a szászrégeni Walter Gusztáv építészmérnökkel közösen nekifogtak a templom további építésének. 1903 szeptember 13-an a templomot felszentelték Mihály és Gábor arkangyalok tiszteletére. A főpapokat a település szászrégeni járatánál várták, ahol 100 ünnepi ruhát viselő lovas is jelen volt. Ezután gyalog jöttek a templomig, ahol Maier George pap háza előtt, a templom szomszédságában, egy hatalmas díszkapu várta a meghívottakat. Miután a régi templomot 3szor megkerülték a nagy tömeg bevonult az új templomba. A szentelésen számos helyi és más helyiségekből érkező meghívott volt jelen, a szentmise két órát tartott. A felszentelés napján több jeles személyiség is jelen volt. Az eseményen Urmánczy Nándor is beszédet mondott. Az ezt követő fogadáson a görgényi görög katolikus püspök méltatta a nap jelentőségét, és megjegyezte, hogy e község az országnak két jelentős személyiséget adott, akik ott jelen is voltak: Dr. Urmánczy Nándor országgyűlési képviselő és Dr. Miron Cristea.
A templom mellett egy 1859-ben épített ház állt, amelyet 1896-ban az egyház Walter Máriától vásárolt meg. Ezt lebontották és helyére egy új emeletes papi lakást építettek 1977-78 között. Egy másik papi lakás a templomtól kb. 200 méterre volt és az első világháború előtt lett építve, hisz voltak olyan időszakok, amikor egyszerre két papja is volt a hitközösségnek. E házat 2007-ben lebontották. 1934-ben főjavításokat végeztek a templomon, amely egyes dokumentumok említése szerint romos állapotban volt. E célra 360.000 lej gyűlt össze.
Harangjai: egyik 1900-ban volt öntve a temesvári Novotny műhelyekben, 200 kg-os. A második harangot 1924-ben öntötte Neduhal mester a Novotny öntődében, 400 kg-os. Felirata: "Acest clopot s-a cumparat de mai multi parohieni la anul 1924, intru iertarea pacatelor lor, avind ca preoti pa Gheorghe si Gavril Maier, epitropi Liviu Popescu, Alexandru Cristea, Filimon Bucur, Turnat de fiul lui Antonie Novotny, prin maestrul de turnat Neduhal in Timisoara nr. 4777." A katedrális 629-es számú és Hr-m-B-12988-as kóddal műemlék.