Írásos dokumentumok szerint településünkön 1780-ban építettek egy római katolikus fa imaházat. Ez mivel az idők során kicsinek bizonyult a helyi Urmánczy család kezdeményezésére és támogatása mellett 1867-ben egy új kő templom alapkövét tették le. A templomépítési segély kérelmezése érdekében megfogalmazott felterjesztésben, melyet Jákobi István és Urmánczy János írtak 1867 december 21.-én, a következőket fogalmazták meg: "Nemes Torda vármegye felső kerületében fekvő Oláh Toplicza helységében ez előtt csak egy pár évtizeddel alig volt 10-15 lélekből álló magyar és örmény római katolikus vallású lakos megtelepedve. Azon idő óta az érintett helység a tutajkereskedésnek egy jelentékeny állomásává emelkedvén, az oda telepedés mind nagyobb, nagyobb mérvben mutatkozott, úgyannyira, hogy ma már 700 lélekszámra szaporodott római katolikus hitvallású magyar és örmény polgárok vannak ott megtelepedve." A templomépítési költsége a belső felszerelésen kívül 3690 forintban volt megállapítva egy 1859-ben keletkezett templomépítési vállalattal. Evégett főkormányszéki engedéllyel pénzgyűjtés rendeltetett az ország több részén, mely gyűjtésből, melyhez Haynald Lajos érsek úr is nagylelkű adománnyal hozzájárult, begyűlt az építésre 2353 osztrák értékű forint. Az Oláh Topliczai birtokosság 500 forinttal járult hozzá, valamint 20 holdnyi erdőt ajándékoztak a templomnak, mely körülbelül 4000 forint értékű. A püspök úr is 1868. március 21-én, 200 forintot küld ugyanezen célra, és az oláh-topliczai hívek szent szándékának kivitelére Isten bőséges áldását kívánja.
A templom 1873-ra elkészül, melyre Fogarassy Mihály püspök úr áldását adta, Szent Péter és Szent Pál apostolok tiszteletére. Az eklektikus stílusban épült templomot Boros Ignác építészmérnök tervezte és felügyelt a munkálatoknál. A templom 20m hosszú, 10 m széles, magassága a tetőig hat méter, míg a tornya 31 m magas. 1887. május 6-án tűzvész pusztított a templom környékén, teljesen felégetve a templom utcáját, a plébánia épületeivel együtt. A tűz martaléka lett a templom és két harangja is. A sok bőkezű adakozónak köszönhető, hogy 1888. októberre felépült a kijavított új templom, így újból látogatható lesz az Isten háza.
1904-et írtak, amikor a templom hajójának északi oldalán lévő ablaka az oldalfallal együtt kivágatván, épült egy kis Mária kápolna, 4,20 m szélességben, 3,50 m hosszúságban és 5 m magasságban. 1964. július 9-re másodszor is kibővítették a templom karzatát. 1975-ben a helyi Lámm Elemérnek köszönhetően a toronyra órát szerelnek fel. 1978. június 25-én Dr. Jakab Antal segédpüspök úr felszenteli az Urmánczy Júlia által adományozott 450 kg-os harangot. A nyolcvanas években Siklódi Ferenc új székeket, oltári asztalt, csillárokat, könyvtartókat és más hasznos fatárgyakat készített az egyház számára. 1982-ben a templom falain levő kilenc nagyméretű olajfestmény, amelyeket 1871-73 között festettek, a templom újrafestésékőr át lettek mázolva. Az említett évben úgy a belső mint a külső falakat is újrafestették, sőt a hajó jobb oldali mellék kijáratát kibővítették. 1983-at írtak, amikor díszes kovácsoltvassal látták el a templom előterét. Ezt Máthé Jenő és fia Ernő tervezte és vitelezte ki.
2003-tól napjainkig egyházközösségünk egy folyamatos felújításon ment át. A templom udvarán egy szabadtéri fedett oltár lett építve, mellette egy miniatűr barlanggal lourdesi mintára, felújították a parókia épületét, a templomba hőközpontot szereltek, hőszigetelő ablakokat tettek a régiek helyébe, befejezték az 1990-es évek derekán elkezdett ravatlozót a temetőnél, és ugyanitt új kerítést készítettek.

A római katolikus egyház honlapja maroshevizirke.go.ro