'15 okt
30

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet, a Veritas Történetkutató Intézet és
a dr. Urmánczy Nándor Egyesület által szervezett

URMÁNCZY NÁNDOR
országgyűlési képviselő halálának 75. évfordulója
alkalmából megrendezett konferenciára
Fővédnök: Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke
Védnök: Dr. Gortvay István, Urmánczy Nándor unokája

Helye: Maroshévíz, Kemény János Gimnázium
Időpontja: 2015. október 31.

Urmánczy Nándor a politikai folyamatokban és eseményekben betöltött szerepét a marxista és posztmarxista történetírás minden eszközzel igyekezett eltorzítani. Urmánczy végigélte mindazt, ami a XX. századi magyar történelem szempontjából sorsfordító esemény volt. Tanúja volt az ország háborúba lépésének, a forradalmak korának és hazánk katonai megszállásának. A trianoni diktátum meghozatalát követően az ország legjelentősebb társadalmi megmozdulásának, az Ereklyés Országzászló Mozgalomnak lett a vezéralakja. Aktivitása és munkabírása szinte nem ismert határokat.

Fontos és szükséges ezért, a 16 évig országgyűlési képviselő és jelentős közéletformáló szerepet betöltő Urmánczy Nándor életművének feldolgozása és az utókor számára történő felmutatása.

A rendezvény a történész szakma a témában kiemelkedő kutatási tapasztalattal rendelkező képviselőit szólaltatja meg.
PROGRAM
9.00–9.30 Érkezés, regisztráció
Köszöntő
9.30–9.40 Szász Jenő (elnök, Nemzetstratégiai Kutatóintézet): Köszöntő beszéd
9.40–9.50 Gortvay István (Urmánczy Nándor unokája): Megnyitó beszéd

Levezető elnök: Nagy Szabolcs (történész, levéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár, Veszprém Megyei Levéltára)
I. szekció
09.50–10.10 Fráter Olivér (történész, Nemzetstratégiai Kutatóintézet): Urmánczy Nándor szellemi öröksége
10.10–10.30 Illésfalvi Péter (hadtörténész, Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály): A Magyar Királyi Honvédség bevonulása Erdélybe, 1940
10.30–10.50 Kovács Ferenc (kutató, Hódmezővásárhely): Országzászló emlékművek az 1940-1944 között visszatért területen
10.50−11.10 Gottfried Barna (történész-levéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára): Pillanatfelvételek székelyföldi településekről (1939)
11.10−11.30 Orosz László (tudományos főmunkatárs, Veritas Történetkutató Intézet) Útkeresés és érdekérvényesítés az erdélyi szászok nemzetstratégiai gondolkodásában (1867-1940)
11.30–11.50 Hozzászólások, vita
11.50–13.00 Ebédszünet
Levezető elnök: Illésfalvi Péter (hadtörténész, HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály)
II. szekció
13.00–13.20 Czirják Károly (helytörténész, dr. Urmánczy Nándor Egyesület): Az Urmánczy család helytörténeti jelentősége Maroshévízen
13.20–13.50 Nagy Szabolcs (történész-levéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár, Veszprém Megyei Levéltára): Vasszékelyek az összeomlás idején – A székelyudvarhelyi cs. és kir. 82. székely gyalogezred sorsa a háború végét követően
13.50–14.10 Fülöp G. András (történész, KRE doktorandusz, NSKI): Kisebbségben és többségben, meghatározó szellemi áramlatok Erdélyben (1920-1940)
14.10–14.30 Nagy József (történész, ELTE doktorandusz): Székely határőr kiképző tábor Maroshévízen, 1943/1944
14.30–14.50 Joó András (tudományos főmunkatárs, Veritas Történetkutató Intézet):
A magyar kiugrási törekvések és Erdély sorsának várható alakulása, 1942- 1944
14.50–15.10 Hozzászólások, vita
Zárszó
15.10–15.20 Fráter Olivér (elnökhelyettes, Nemzetstratégiai Kutatóintézet)

A szervezők szeretettel várnak mindenkit az eseményre

Olvasd elsőnek friss híreinket RSS csatornánk vagy hírlevelünk segítségével!

Véleményed számít!