Iskolákról röviden
Az oktatásra és az első iskolák alapítására vonatkozó adatok sajnos nem állnak rendelkezésünkre. A maroshévízi oktatásról első dokumentumok 1742-ből vannak amikor megtudjuk, hogy a Mag-lenben levő Nagyasszony kolostornál ortodox pap tanította (Stefan Dascãlu Moldavschi) az írást és olvasást a gyermekeknek, egyes dokumentumok azonban említést tesznek, hogy 1700 körül az itt levő szerzetes, Vasile Sturzea, már tanította az érdeklődőket írni és olvasni. Az 1842-es évtől, pedig rendszeresen tanították az írást és olvasást a helyi görög-keleti felekezeti iskolában. Ez az iskola egy faépület volt és a helyi Bodor testvérek építették, 1929-től Állami Iskolává alakul, mígnem az épületet 1964-ben bontották le. Ma itt a 4-es számú, újabban a Szt. Illés névre keresztelt iskola van.
1870-től létesül a római katolikus felekezeti iskola, első tanára Csíki János volt. Ezt az iskolát 1948-ban államosítottak de magyar iskola jellegét megtartotta egészen 1960-ig, amikor lebontották. Helyébe tömbházakat építettek. Ekkortól megszűnt Maroshévízen a különálló magyar iskola egészen 1990-ig, amikor létrejött a Kemény János Általános Iskola, illetve ebből alakult 2003-ban a 12 osztályos Kemény János Elméleti Líceum.
1896-ban Urmánczy Nándor felépítteti az első Állami iskolát, ma ez az iskola az 1-es számú iskolaként ismert.
1912-ben az állam kibéreli a Walter család központi fekvésű házát, és itt létesítenek Állami Iskolát. Ezt az épületet 1960-ban lebontották, jelenleg itt is tömbház-lakások vannak.
1912-ben alakult a zsidó iskola, mely 1920 után bezárta kapuit. Az épület ma is megtalálható a rom. kat. kántori lak szomszédságában.
Szintén 1912-ben alakult az inasiskola mely 1919-ben megszűnt.
1912-től magyar nyelvű iskolák létesülnek Szék patakán és Rakottyáson. A Szék pataki iskola még ma is működőképes.
1916-ban létesült egy négy éves polgáriskola, mely 1919-ben megszűnt. Az épület ma is megvan és a helyi Eminescu Gimnázium része.
1918-ban, Mag-len negyedben létesítenek iskolát, ebben az épületben ma is folyik az oktatás.
1923-ban Kelemen patakán létesült egy iskola, mely ma is működik.
1923-1930 között létezett egy kereskedelmi iskola. Ma az épületben magánkézen van.
1928-ben leteszik az alapkövét az 1-es számú állami iskolának, de ezt csak 1936-ban adták át. Jelenleg itt főiskola van.
1928-1933 közötti időszakban egy Művészeti és mesteriskola is működött.
1930-tól 1934-ig létezett egy három éves inasiskola.
1935-ben, az akkor Maroshévízhez tartozó Csobotfalván létesítenek iskolát.
1940-ben, a Zsákhegy negyedben a Siklódi féle házban négy osztályos iskolát létesítenek, itt mai is tanítás folyik, a régi épületet kibővítették így több tanterem található.
1958-ban megalakult az Elméleti Líceum (ma a 8-as számú elméleti iskola). Ez a líceum 1970-től új épületbe költözött, hisz a Kornis negyedben egy modern iskolát építettek. Ez az iskola ma az O.C. Tãslãuanu nevet viseli.
1971-től Ipari Líceum és szakiskola létesült. Ma Mihai Eminescu Nemzeti kollégium nevet viseli.
Jelenleg
Líceumok: O.C. Tãslãuanu, Kemény János, M. Eminescu Kollégium.
Általános iskolák: vájlai 1-es számú, mag-leni iskola, 8-as számú központi iskola, 4-es számú Szt. Illés, zsákhegyi, kelemen-pataki iskola.

Óvodák
1916-ban alakul településünkön az első Állami Óvoda. Első óvónő Székelyné Szántó Erzsébet volt. Ez az óvoda a volt görög keleti iskolában volt mely épületet 1964-ben bontottak le, jelenleg a 4-es számú általános iskola, Szt. Illés, található itt. Ebben az óvodában, a 30-as években 24 gyermek járt. 1960-ban már 5 óvoda van, 187 óvodással és 8 óvónővel, 1970-ben hat óvoda 300 óvodással és 17 óvónővel, míg 1975-ben 12 óvoda és napközi volt, 620 óvodással és 31 óvónővel. 1980-ban két napközi volt, egy a Kornis negyedben 182 gyermekkel és egy a helyi bútorgyár „köteléke” alatt, ahol 171 gyermek volt beiratkozva, ezek mind román nyelvűek voltak. Óvodák, pedig az alábbiak voltak:
- központi óvoda, 2 román csoport 54 gyerekkel és egy magyar csoport 30 gyerekkel.
– Zsákhegyi óvoda egy román csoporttal 32 gyermek és egy magyar csoport 30 gyermekkel.
– Kelemen pataki óvoda 2 román csoporttal és 56 gyerekkel.
- És egy óvoda az Alsó Vájlán, egy román csoporttal, ahova 30 gyermek járt.
Összesen 582 óvodás és napközis volt. Az 50-es 60-as években a magyar csoportoknál óvónők az alábbiak voltak Kovács Klára, Rákosi Magdolna, Puskás Rozália.
Jelenleg
1-es számú „Mici ecoligisti”, 7 csoport: 5 csoport a Szarvas negyedben, 2 csoport az Alunis negyedben.
2-es számú „Dumbrava minunatã – Bűvös erdő”, 9 csoport: 5 csoport a Borszéki úton (4 román és egy magyar csoport), 4 csoport a Kornis negyedben.
3-as számú a vájlai iskolában, 2 csoport.
4-es számú a zsákhegyi iskolánál, 2 csoport.
5-ös számú a kelemenpataki iskolában, 2 csoport.
6-os számú „Voinicelul”, 8 csoport: 7 román és egy magyar.
7-es számú „Kemény János”, egy magyar csoport.
8-as számú mag-leni, egy csoporttal.