'14 feb
11

Hálát adunk Istennek, hogy anyagi gondokkal küszködő egyházközségünk minden nehézség ellenére egy már régen kívánatos nagy lépést tehetett meg január végén: megvásároltuk a Zenkányi Sbârcea-féle temetőt, melynek része a Hősök Temetője is. Ezzel a lépéssel várhatóan megoldódik az évenként megismétlődő sírvandalizálás kérdése is. Komoly temetőrendezési terveket készítünk elő, melyek megvalósításával egy szép és modern temetőt alakíthatunk ki. A sírhelyeket előre felparcellázzuk és utakat, ösvényeket alakítunk ki a sírhelyek könnyű megközelítése érdekében. Terveink között szerepel egy székely stílusú ravatalozókápolna felépítése is, mely nem csak hasznára, de díszére is szolgál majd a temetőnknek. Természetesen, nem csak reformátusok használhatják a temetőt, hanem mindenki számára nyitva áll majd, de attól református temető, hogy Egyházközségünk vásárolta és az adminisztrációt szintén mi végezzük. A Hősök Temetőjét a Magyar Kormány keretén belül működő Hadisírgondozó Bizottsággal partnerségben kívánjuk felújítani.
Megszületett a határozat az új sírhelyek bérlésének és a már meglévő sírhelyek gondozásának díjára vonatkozólag, melyeket az alábbiakban közlünk:
12/2014. A Maroshévízi Ref. Egyházközség presbitériuma 15 IGEN szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghatározza a református temető sírhelytarifáit: azoknak az egyháztagoknak, akiknek rendezve van az egyházközséggel szembeni tartozásuk 300 lej/sírhely, más felekezetűeknek és az egyházközséghez nem tartozó, illetve egyháztagsági kötelességének eleget nem tevő reformátusoknak 600 lej/sírhely. Az új sírhelyek bérlése 20 évre szól.
13/2014. A Maroshévízi Ref. Egyházközség presbitériuma 15 IGEN szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghatározza a református temető korábban kialakított sírhelyeinek temetőgondozási tarifáit: református egyháztagok sírhelye után 100 lej/sírhely, más felekezetűek sírhelye után 200 lej/sírhely. A temetőgondozási díjakat legkésőbb 2016. január 1-ig lehet kifizetni, és a kifizetés 10 évre érvényes. Az elkészült sírhelyek, melyekbe még nem temetkeztek a 12/2014-es határozat hatálya alá esnek.
Barticel-Kiss Krisztián ref. lp.

Olvasd elsőnek friss híreinket RSS csatornánk vagy hírlevelünk segítségével!

Véleményed számít!