Maroshévízhez tartozó településrész 14 km-re a központtól, 6 km-re a város szélétől terül el. Az erdő kitermelésének köszönhetően alakult a település,Székpataki harangláb hisz a maroshévízi fagyárak itt is létesítettek kitermelő egységeket, főleg a hévízi O.Fa. gyár, mely már 1914-ben kisebb gyárat épített, így a lakosok egyre gyarapodtak e kis településen.
Ebből kifolyólag 1920-ban alakult egy római katolikus elemi iskola, ahol az első tanító a borszéki származású Kamenyitzky Rozália volt. Ebben az iskola helyiségben minden hónapban egyszer szentmisét is tartott a borszéki plébános, hisz e település felekezetileg 1984-ig a borszéki egyházközséghez tartozott.
Székpataki imaház 1969-ben római katolikus kápolna létesült itt, melyet azon év május elsején vettek használatba, kisebb alakítás, javítás után, amikor a Hévízre költözött Szabó Árpád árúba bocsátotta lakását, melyet a hívek adományai révén sikerült megvásárolni, 340 négyzetméteres udvarral együtt, melyet Birtók Ferenc maroshévízi plébános áldott meg Szent József tiszteletére. Az 1992-es népszámláláskor a 96 lakos közül 69-en vallották magukat katolikusnak.