- 1567-ben lett kiadva a település hivatalos alapítási dokumentuma.
- 1658-ban megkezdődik a Nagyasszony kolostor építése, amely 1710-ben lesz befejezve.
- 1791-ben felszentelik a görög katolikus templomot.
- 1850-től létesül görög keleti iskola, habár már 1700 körül a Nagyasszony kolostornál az ott levő papok tanították írni, olvasni a gyermekeket.
- 1867-ben az akkori Topliczának már magyar nyelvű színjátszó csoportja van.
- 1870-ben megalakul a római katolikus felekezeti iskola. Ez az iskola 1948-ig működött, mint felekezeti iskola, majd ez évtől 1960-ig magyar nyelvű iskolaként működött.
- 1873-ban felszentelik a római katolikus templomot.
- 1895-ben az Urmánczy család megalakítja a Topliczai Híradó nevű újságot.
- 1895-ben befejezik a református templomot, és ugyanazon évben felszentelik.
- 1896-ban Urmánczy Nándor magyar nyelvű iskolát létesít a Vájla negyedben.
- 1907 január 1-től az addigi Toplicza felvette a Maroshévíz település nevet.
- 1908-ban Maroshévízi Híradó néven, az Urmánczyak újságot létesítenek (8 hónapig működött).
- 1909. október 29-én felavatják a vasútállomást.
- 1912-ben megalakul a központban a magyar nyelvű állami iskola.
- 1919-ben Dósa István megalakítja az első footbal csapatot.
- 1925-29 között településünk városi rangra lett emelve.
- 1933-ban felszentelik a baptista templomot.
- 1929-ben megalakul a Glasul Cãlimanilor újság (9 szám jelent meg).
- 1952-ben várossá nyilvánítják településünket.
- 2002-ben municípiummá avatták.
- 2011-től újból helyi újságja van településünknek Maroshévízi Hírlap néven.