Maroshévíz a Maros felső folyásánál elterülő magas fekvésű gyergyói medencében található, Hargita megye északi csücskénél, 650 m átlagos tengerszint feletti magasságon 25° 33' keleti hosszúsági és 46° 35' északi szélességi fokok között. A város a görgényi, Kelemen és a gyergyói havasok között terül el. Városunkhoz legközelebbi városok: Borszék 26 km, Gyergyószentmiklós 38 km, Szászrégen 69 ... Tovább »

Iskolákról röviden Az oktatásra és az első iskolák alapítására vonatkozó adatok sajnos nem állnak rendelkezésünkre. A maroshévízi oktatásról első dokumentumok 1742-ből vannak amikor megtudjuk, hogy a Mag-lenben levő Nagyasszony kolostornál ortodox pap tanította (Stefan Dascãlu Moldavschi) az írást és olvasást a gyermekeknek, egyes dokumentumok azonban említést tesznek, hogy 1700 körül az ... Tovább »

Városunk legrégebbi temploma a Mag-len (Moglănesti) városrészi Nagyasszony kolostortemplom (Mănăstirea Doamnei) mely 1658 és 1710 között épült, 1955-óta műemlékként van számontartva. Római katolikus templomunk alapkövét 1867-ben tették le egy - 1780-ban épült - fa imaház helyére; míg a református templom 1894-1895 között épült. Településünk legnagyobb temploma ... Tovább »

1902-ben a maroshévízi könyvtár az akkori színház terem mellett tevékenykedett, az Urmánczy palota bejárata melletti bal felőli részen. 1928 december 6-án kap különálló helységet az akkori polgármesteri hivataltól. 1931-ben a "Cetatea" bank egy különálló helyiséget biztosított e célra, ekkor a könyvtáros Nicolae Oprea volt és 500-as könyvállománnyal rendelkeztek. 1935-1939 között az akkori polgármesteri hivatal épületében ... Tovább »

Polgármester Név: Platon Stelu Cím: Vilelor Ut. / 1 Maroshévíz Telefon: 0744591932, 0728173163 Születési adatok: 1954 Október 4 - Galócás - Hargita Családi állapot: Nős, 2 gyerek apja Foglalkozás: Mérnök Szakmai tapasztalat: - 1979-1980 - Mérnök - Zilahi gumikülső gyár - 1981-1985 - Főmérnök - Maroshévízi lábbeli gyár - 1986-1987 ... Tovább »

Urmánczy János (1849-1933) bankigazgató, gyáros, a Székely Kongresszus tagja Walter Ede (1851-1934) gyártulajdonos, képeslap kiadó Dr. Elie Miron Cristea (1868-1939) Románia első pátriárkája, miniszterelnök, író Dr. Urmánczy Nándor (1868-1940) politikus, országgyűlési képviselő, író Antal Maria (Uca Pădurencii) (1890-1954) királyi (udvari) varrónő Dumitru Emilian Antal (1894-1971) pap, püspök Dr. Draskony Aladárné (sz. Szántó Berta) (1895-1986) színésznő Molnár Ferenc (1896-1982) építész-mérnök Német Jenő (1907-1971) építész-mérnök Victor ... Tovább »

Maroshévízt említő fontosabb könyvek, kiadványok: Orbán Balázs: "A székelyföld leírása" 1868. Dr. Cseh Károly: "Toplicza, Borszék és Tölgyes" 1874. Dr. Urmánczy Nándor: "Sedes Giergiensis" 1896, "Görgény" 1896, "Szász Régen és vidéke" 1896. "Az első életrajz" 1896. Dr. Hankó Vilmos: "Székelyföld" 1897. David Prodan: "Toplita la 1785" (Toplicza 1785-ben), 1947. Rudolf Pufulete, Cornel M. Dumitrescu: "Toplita" (Maroshévíz) 1987. Rokaly József: "Maroshévíz iskolái 1989 ... Tovább »

- 1567-ben lett kiadva a település hivatalos alapítási dokumentuma. - 1658-ban megkezdődik a Nagyasszony kolostor építése, amely 1710-ben lesz befejezve. - 1791-ben felszentelik a görög katolikus templomot. - 1850-től létesül görög keleti iskola, habár már 1700 körül a Nagyasszony kolostornál az ott levő papok tanították írni, olvasni a gyermekeket. - 1867-ben az akkori Topliczának már magyar nyelvű színjátszó csoportja ... Tovább »

Budapest XV. kerület (Rákospalota). A két település 1990-ben került testvéri kapcsolatba, az akkori kerületi képviselő, Jánosi Zsolt javaslatára és Czibik Tamás polgármester valamint Dr. Öry Imre alpolgármester hozzájárulásának köszönhetően. A XV. kerület rövid története: XIII. századi dokumentum szerint egy tatár betörés következtében Palota falút elpusztították, majd 1347-tõl az újonnan benépesült település a Loránd, család birtokába került. 1638-tól ... Tovább »