1902-ben a maroshévízi könyvtár az akkori színház terem mellett tevékenykedett, az Urmánczy palota bejárata melletti bal felőli részen. 1928 december 6-án kap különálló helységet az akkori polgármesteri hivataltól. 1931-ben a "Cetatea" bank egy különálló helyiséget biztosított e célra, ekkor a könyvtáros Nicolae Oprea volt és 500-as könyvállománnyal rendelkeztek. 1935-1939 között az akkori polgármesteri hivatal épületében volt, a mai központi park helyén. 1939-től ez az épület csak a könyvtáré lesz, hisz a polgármesteri hivatal elköltözött innen. Ebben az épületben 1959-ig működött, amikor az újonnan felépített, vasútállomás úti, kultúrházban kap helyet. 1968-at írtak, amikor újból költözik a könyvtár, ekkor a Dusa Valer házába költözött, a későbbi törvényszék épületébe. Itt 1983-ban újból költözésre kényszerült, hisz ide költöztették a törvényszék épületét. 1983-tól 2009-ig a Borszéki út 1-es szám alatti épületben volt majd átköltözött a város központjában található kultúrotthonba, jelenleg is itt működik.
1952-től lett városi könyvtár, míg, 1969-ig rajoni könyvtár szerepét töltötte be. 2002-es évtől municípiumi könyvtár lett.

Könyvtári alap, érdekességek
1931-ben 550 könyvet tartottak nyilván, 1950-ben 10.000 könyvet és dokumentumot, 1990-ben 44.767-et, 2000-ben 57.000-et és 2006-ban 61.000 könyvet és dokumentumot.
2000-2006 között a könyvtár 2.471 könyvet vásárolt, 3.078-at adományoztak, 240-et belső forrásokból kaptak, 1.344-et előfizetésekből. Román nyelven 5.536 könyv található, magyar nyelven 463, német nyelven nyolc, 1.129 könyv, pedig más nyelveken.
50 évvel ezelőtt 800 olvasója volt a könyvtárnak, míg ma 3.000-nél többen olvassák az itt megtalálható könyveket.
Naponta átlagban százan látogatják meg a könyvtárat, évente 25.000-nél többen.

Az eltelt évek során olyan nevezetes emberek látogatták meg ez az intézményt mint: Vasile Netea - író, történész (1977), Haralamb Zinca - író (1980), Nicolae Dunãre - kutató (1982), Romulus Guga - író (1982), Ileana Vulpescu - írónõ (1982), Adrian Pãunescu - író (1983), Radu Rey - író (1986), Constantin Cublesan - író (1986), Vasile Avram - író (2000).
Natalia Doltea