A Maroshévízi Magyar Művelődési Napok a helyi református templomban vette kezdetét ahol Barticel Kiss Krisztián református tiszteletes és László Áron plébános igeliturgiái hangzottak el. Ezt követően a szászrégeni Sófár együttes lépett fel. Eset a művelődési házban a Bagossy Brothers Company koncertjének tapsolhattak a jelenlevők. Május 19-e a Kultúra Napja volt. Ekkor előadásra került, Moliértől A Nők iskolája című színdarab melyet a marosvásárhelyi Spektrum Színtársulat adott elő. Május 20-án a Kemény János Iskolanap volt. Délelőtt az elemi iskolások szavaltak Kemény János verseiből, majd díjazták is őket, ezt követően a diákoknak kiirt iskolai zászló terveket, díjazták. 10,30 perckor az iskola dísztermében került sor a Kemény János vetélkedő. A vetélkedő előtt Séra Ilona az iskola igazgatónője mondott ünnepi beszédet, majd Deme Gabriella és Madaras Melinda tanárnők elindították a már említett vetélkedőt, melyre, mindenik csapatra a jól felkészültség volt a jellemző. Ezt követően a Csillagszem néptánccsoport gyönyörű fellépésének tapsolhattak a jelenlevők. Ezek után az iskola udvarán levő Kemény János szobornál koszorúzásokra került sor. Koszorút helyeztek el: a maroshévízi RMDSz, a Kemény János Alma Mater Egyesület, az iskola vezetősége, a dr. Urmánczy Nándor Egyesület, a Kemény János Alapítvány. Az ünnepi nap a helyi művelődési házban fejeződött be ahol a már említett gimnázium évi kulturális műsora került bemutatásra. Május 21-én, szombaton volt megtartva a IX. Dr. Urmánczy Nándor Emléknap, mely délelőtt 11 órakor ökumenikus igehirdetéssel kezdődött a helyi római katolikus templomban, ahol László Áron római katolikus plébános és Barticel Kiss Krisztián református tiszteletes úr hirdettek igét. Ezt követően az Urmánczy sírboltnál a megemlékezés koszorúit helyezték el: a Csíkszeredai Magyar Főkonzulátus részéről dr. Zsigmond Barna Pál főkonzul és Lukács Bence Ákos konzul, Fráter Olivér a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökhelyettese, dr. Gortvay István, a Gyergyószéki Székely Tanács részéről Árus Zsolt, dr. Kincses Előd ügyvéd úr, a Jancsó Alapítvány részéről Jancsó Antal, Bala Géza és Bögözi Gellért a Pongrácz Gróf Alapítvány részéről, a maroshévízi RMDSz részéről Bodor Attila elnök és Deme Károly helyi tanácsos, a Kemény János Gimnázium részéről Séra Ilona igazgatónő, a Kemény János Alma Mater Egyesület részéről Mohácsek Ákos elnök és Szabó Kálmán, a maroshévízi Települési Székely Tanács részéről Bajkó Zsigmond és a dr. Urmánczy Nándor Egyesület részéről Czirják Károly. Ezt követően a közösségi házban folytatódott az ünnepség ahol miután Czirják Károly köszöntötte az ünneplőket, Bajkó Annamária egy erre az alkalomra íródott verset szavalt el, melyet a hévízi Dénes Géza írt és melynek a címe „Urmánczyak”. Ezek után Gortvay István és Fráter Olivér ünnepi beszédeik hangzottak el, majd megtörtént az idei Urmánczy Nándor Dij átadása melyet dr. Ugron Gáspár Gábor a Rákóczi Szövetség alelnöke vehette át. A díjazottat dr. Zsigmond Barna Pál főkonzul laudálta. Továbbá Szász István Tas és Jancsó András könyvei kerültek bemutatásra. Este 6 órakor a helyi művelődési Házban a neves Insect együttes kabaréjának tapsolhatott a helyi közönség. A magyar Napok zárónapja a hagyományőrzésé a gasztronómiáé volt. Több üstben is finomabbnál finomabb ételeket főztek, és míg rotyogott az étel a gyergyóditrói Pergettyű, a borszéki Czifrasarok és a maroshévízi Csillagszem néptáncsoportok szórakoztatták a jelenlevőket, ezt pedig egy szabadtéri táncház követte.
Szervezők: dr. Urmánczy Nándor Egyesület, Alma Mater Kemény János Egyesület, Kemény János Elméleti Líceum, maroshévízi RMDSZ,Kemény János Egyesület, a maroshévízi Római Katolikus Egyház és Református Egyház. Főtámogató a Magyarországi Miniszterelnökség, más támogatók: Communitas Alapítvány,a Polgármesteri Hivatal és Helyi Tanács támogatásával.

Olvasd elsőnek friss híreinket RSS csatornánk vagy hírlevelünk segítségével!

Véleményed számít!